Ποια είναι τα 10 οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά από την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου?

1. Αυξάνεται η δημιουργικότητα και ταυτόχρονα η πειθαρχία 
2. Διεγείρονται πτυχές εγκεφάλου, που βοηθούν στο διάβασμα
3. Βελτιώνεται η μνήμη 
4. Η μουσική συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την αυτοπεποίθηση
5. Καλύτερη αντιμετώπιση του άγχους
6. Βελτίωση ψυχικής υγείας
7. Αναπτύσσεται η συγκέντρωση των μαθητών
8. Τα παιδιά γίνονται καλύτεροι μαθητές
9. Ενισχύεται η ευαισθησία των μαθητών μουσικής
10. Προάγεται η ευρηματικότητα.

Απολαύστε και εσείς τα οφέλη της μουσικής στο Νέο Ωδείο Έδεσσας!!