Η Μουσική Τεχνολογία αποτελεί σταθμό στην ιστορία της μουσικής. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στη δημιουργία μουσικής μέσω της μουσικής τεχνολογίας και πρόκειται για ένα τμήμα που γνωρίζει μεγάλη άνθιση στις μέρες μας.

Στη μουσική τεχνολογία, είναι σημαντικό κομμάτι η γνώση και η χρήση της τεχνολογίας που γίνεται εργαλείο της μουσικής σύνθεσης και παραγωγής. Με την κατάλληλη καθοδήγηση, από τις βασικές αρχές της μουσικής τεχνολογίας , ο σπουδαστής φτάνει στην ηχοληψία.

Η ηχοληψία είναι ο απαραίτητος τομέας στη διαδικασία της επεξεργασίας για την παραγωγή ενός μουσικού έργου . Ο ηχολήπτης ασχολείται με τη λήψη, επεξεργασία και παραγωγή ήχων με σκοπό την αποθήκευσή τους σε σύγχρονα μαγνητικά μέσα και την πιστότερη αναπαραγωγή τους.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχει εξελιχθεί παράλληλα και η μουσική τεχνολογία, παραγωγή και η ηχοληψία, με σκοπό να γίνονται ηχογραφήσεις υψηλού επιπέδου. Η εκπαίδευση της ηχοληψίας απαιτεί ικανούς επαγγελματίες τόσο στην μετάδοση των γνώσεών τους στους σπουδαστές, όσο και στην εφαρμογή του αντικειμένου στην πράξη.

Ο σπουδαστής στο τέλος των σπουδών, εκτός από την πιστοποίηση, είναι ικανός να έχει ολοκληρωμένη γνώση γύρω από τη μουσική τεχνολογία και την ηχοληψία και να μπορεί να επεξεργάζεται σε υψηλό επίπεδο τη μουσική παραγωγή.  Στο Νέο Ωδείο Έδεσσας, ο σπουδαστής βρίσκει σωστή καθοδήγηση από κορυφαίους επαγγελματίες, σε συνδυασμό με υπερσύγχρονα μηχανήματα, ώστε να μπορεί να αφιερώνει χρόνο στη μελέτη και την εξάσκηση και να αποκτήσει μουσική αισθητική για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δηλώστε συμμετοχή


157