Το τμήμα βυζαντινής μουσικής έχει δώσει ισχυρό παρόν στην ιστορία του Ωδείου μας. Η πίστη στην παράδοση και η αγάπη για τη βυζαντινή μουσική έχουν οδηγήσει σε πολλές επιτυχίες τους σπουδαστές, με αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Οι σπουδές της βυζαντινής μουσικής διαβαθμίζονται σε 5 βασικά επίπεδα. Ξεκινώντας από τα βασικά της παρασημαντικής σημειογραφίας, προχωρώντας στην τεχνική της φωνής και φτάνοντας στο συνδυασμό όλων, με στόχο να μπορέσουν οι σπουδαστές να ψάλλουν σε ένα επαγγελματικό επίπεδο τη βυζαντινή μουσική.

Δηλώστε συμμετοχή


112